Lá Judgement – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Judgement

Tha thứ

Wild Unknown 20

Từ “judgement” (phán xét) gợi lên trong nhiều người nỗi sợ và cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên, lá bài này lại mang một phương diện ý nghĩa khác của từ ngữ…nó là về việc tìm kiếm sự thật. Không đổ lỗi cho bản thân bạn hay người khác thêm nữa, không thêm bất cứ cái cớ nào nữa. Bây giờ là lúc dành cho sự tha thứ và tự do cá nhân. Lá bài này đòi hỏi bạn phải trỗi dậy, để sự nhỏ nhen và nỗi sợ hãi ở phía sau. Hãy giang rộng đôi cánh và tái sinh. Nó mới thật nhẹ nhõm làm sao.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *