Lá Seven of Swords – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Seven of Swords

Bí mật, lợi ích cá nhân

Wild Unknown Swords 7

Six of Swords duy trì một tầm nhìn ngay thẳng trong khi đó lá bài thứ bảy lại cuộn lại dưới đuôi con cáo tinh ranh. Vậy hãy đi đến câu chuyện của Seven of Swords…một bí mật đang được nắm giữ. Kể cả bạn có là người đang nắm giữ bí mật đó hay bạn là người đang bị giữ bí mật, và đây là lúc để xác định xem là cái nào. Sự dối gạt và cản trở nấn ná xung quanh. Hãy đối mặt với nguyên nhân của những bí mật hay những nguy cơ ruồng bỏ chính bản thân bạn.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *