Lá Ace of Pentacles – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Ace of Pentacles   

Thịnh vượng, sự khởi đầu

Wild Unknown Pentacles 1

Ở tâm của những cây gỗ đỏ khổng lồ….một hạt giống bé nhỏ đã từng nảy mầm. Như là năng lượng của Ace of Pentacles – đó là hạt giống đã bén rễ, tạo cho bạn một nền tảng vững chắc cho tương lai. Bạn đang ở giai đoạn bắt đầu của quá trình thịnh vượng. Hãy giữ một nền tảng thật vững chắc. Bước ra bên ngoài, tận dụng cơ hội để hiểu rõ tự nhiên. Bạn sẽ tìm thấy một cơ hội giàu có bất ngờ dẫn lối cho bạn.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *