Lá Two of Sword – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Two of Sword

Tầm nhìn hạn hẹp, bế tắc

Wild Unknown Swords 2

Two of Swords mô tả hai luồng sức mạnh đối lập đã chạm đến sự bế tắc. Bạn không thể tiến lên phía trước….kể cả các mối quan hệ cũng như các quyết định trong cuộc sống. Câu trả lời bị khóa chặt lại, liệu rằng đó có phải do lựa chọn? Rất nhiều lần lá bài này chỉ ra bạn không muốn đối diện với sự thật, ánh sáng sẽ tự mình biểu lộ tất cả.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *