Trải Bài Tarot – Giải Pháp Cho Những Xung Đột

 

Bạn đang phải chịu những hiều lầm? Trải bài này có thể giúp bạn giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh giữa con người, đồng nghiệp, bạn học, bạn bè, tình yêu hoặc gia đình.

Trải Bài Tarot - Giải Pháp Cho Những Xung Đột

  1. Tôi có thể chủ động trước không?
  2. Điều gì giúp tôi hiệu được rằng tôi không thể thay đổi họ?
  3. Có ngoại lệ nào không?
  4. Điều gì giúp ích cho sự giao tiếp?
  5. Làm thế nào để tôi lắng nghe tốt hơn?
  6. Làm thế nào để tôi nhanh chóng sửa chữa những sao lầm?
  7. Tôi sẽ thấy gì khi nhìn từ góc nhìn của họ?
  8. Điều gì giúp tôi tha thứ?
  9. Chúg tôi có thể chấp nhận những bất đồng không?
  10. Kết quả.

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *