Trải Bài Tarot – Giải Quyết Mâu Thuẫn Gia Đình

Những xung đột cá nhân, quyền lực và sư kiểm soát, bệnh thần kinh, nghiện ngập, và nhiều lý do khác dẫn đến sự bất đồng. Trải bài giúp làm dịu đi áp lực nếu bạn đang mặc kẹt trong những xung đột gia đình và tìm kiếm một hướng giải quyết cho vấn đề đó.

Trải Bài Tarot - Giải Quyết Mâu Thuẫn Gia Đình

  1. Bản chất vấn đề?
  2. Có tồn tại một quan điểm chung nào không?
  3. Vai trò của tôi trong cuộc tranh cãi này?
  4. Tôi có hành động như thế nào để hoà giải?
  5. Tôi có đủ mạnh mẽ để tha thứ?
  6. Tôi có thể đặt cảm xúc của mình sang một bên và trở nên cao thượng hơn?
  7. Điều gì chưa được nói ra?
  8. Điều gì phải nói ra?
  9. Có ai giúp tôi không?
  10. Kết quả

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *