Trải Bài Tarot – Lễ Trừ Tà

Phát Triển Bản Thân, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Trải Bài Tarot – Lễ Trừ Tà

Hy vọng rằng bạn sẽ không bao giờ trừ tà một con quỷ thật sự từ cuộc sống của bạn. Nhưng có những thói quen, con người, hoặc những tình huống sẽ tốt hơn nếu chúng ta từ bỏ. Trải bài Lễ trừ tà nhìn vào các vấn đề cản trở chúng ta cho nên trải bài này giúp chúng ta loại bỏ những vấn đề cản trở đó.

Trải bài theo hình chữ X

1. Cái gì tôi sợ nhất ?

2. Tôi làm thế nào với kẻ thù tồi tệ nhất của riêng tôi ?

3. Hành vi nào tôi nên loại bỏ ?

4. Làm thế nào để tôi từ bỏ những thứ không làm được ?

5. Tôi nên tạo những gì ?

6. Cái gì nên tạo dựng lại ?

7. Tôi phải kết hợp những gì để tăng thêm sự tin tưởng ?

8. Tôi làm thế nào để thể hiện con người tôi tốt nhất ?

 

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *