Trải Bài Tarot – Trải bài Của Gertrude Moakley

Lời Khuyên, Phát Triển Bản Thân, Trải Bài Tarot


 

Gertrude Moaklye tạo nên trải bài này để trả lời câu hỏi lớn nhất trong tarot: ở đâu, như thế nào, và tarot là gì? Trải bài sử dụng hệ thống tìm kiếm của thư viện làm cảm hứng để giúp bạn tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề.

gertrude moakley

  1. Kết quả mà tôi dự định là gì?
  2. Điều gì giúp tôi tập hợp thông tin?
  3. Tôi mong muốn những hiểu biết gì?
  4. Ai truyền cảm hứng cho tôi?
  5. Tôi đã biết những gì?
  6. Tôi có nên nghỉ ngơi và để cho nó có thời gian ấp ủ?
  7. Một khi đã đạt được mục tiêu của mình, tôi sẽ phát triển nó như thế nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *