Trải Bài Tarot – Bỏ Thói Quen Xấu

Lời Khuyên, Phát Triển Bản Thân, Trải Bài Tarot


Tại sao không nhanh chống từ bỏ một thói quen xấu?  Trải bài này giúp bạn phát hiện và xoá bỏ thói quen xấu của chính mình.

kick a bad habit

  1. Thói quen
  2. Tại sao tôi có thói quen đó?
  3. Tại sao tôi cần từ bỏ nó?
  4. Điều gì giúp tôi bỏ thói quen đó?
  5. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có thói quen đó nữa?
  6. Tôi sẽ gặp những thử thách nào?
  7. Tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ nào?
  8. Tôi cần ghi nhớ điều gì khi gặp khó khăn?
  9. Kết quả

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *