Trải Bài Tarot – Thay Đổi Thực Trạng

Lời Khuyên, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Bạn có sẵn sàng bùng nổ một ý tưởng nào đó? Trải bài này được dùng cho những hành động mang tính bước ngoặt, có thể nó thất bại đi nữa, nhưng cũng đủ để thúc đẩy một sự biển chuyển. Hãy sử dụng trải bài này khi bạn đã sẵn sàng cho một bước nhảy vọt hay một sự thay đổi không nhỏ trong thói quen sống của chính bạn.

Hãy dự liệu một cái kết hoành tráng cho chính bản thân bạn và trải bài theo hình dưới đây.

Thay Đổi Thực Trạng

1. Thực trạng tình huống hiện tại.

2. Vì sao nó cần phải thay đổi?

3. Bạn muốn gì?

4. Điều gì thách thức bạn?

5. Điều gì hỗ trợ bạn?

6. Bạn cần có hành động nào mang tính quyết liệt?

7. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn án binh bất động?

8. Kết quả sau cùng là gì? 

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên