Trải Bài Tarot – Nghĩa Vụ Công Dân

Lời Khuyên, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Bạn có phải là một thành viên tích cực trong cộng đồng chung? Nghĩa vụ công dân là trách nhiệm của mỗi người dân trong quyền lợi chung của xã hội. Nghĩa vụ không chỉ dừng ở mức nộp thuế, bầu cử, công chứng; bởi những hành động chúng ta đang làm còn thể hiện sự bình đẳng tất yếu giữa mỗi công dân.

Nghĩa Vụ Công Dân

1. Bạn có hiểu chính phủ hoạt động thế nào không?

2. Bạn nghĩ gì về nền chính trị?

3. Bạn có thể tham gia hoạt động mang tính cộng đồng không?

4. Bạn làm gì để hỗ trợ những người cần giúp đỡ?

5. Bạn làm gì để khiến cộng đồng xã hội chung trở nên tốt đẹp hơn?

6. Bạn làm gì để nâng cao chất lượng cuộc sống tại mức cơ bản nhất?

7. Bạn có thể giúp gì cho xã hội ngay hiện tại?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên