Trải Bài Tarot – Thoát Khỏi Lối Mòn

Lời Khuyên, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Bạn có cảm giác lâm vào thế kẹt? Theo lẽ thường tình, nghi thức rửa tội thanh tẩy được hiểu như một việc cần được thực hiện trước khi lên thiên đàng. Trải bài này được tạo ra nhằm giúp người được bói thoát khỏi trói buộc của thế giới hiện thực đầy tù túng.

Trải bài theo hình cầu thang hướng đi lên.

Thoát Khỏi Lối Mòn

1. Tôi đang lảng tránh điều gì?

2. Tôi được gì khi ở trong sự đình trệ?

3. Tôi có đổ lỗi cho người khác đã đẩy tôi vào tình trạng hiện tại?

4. Nỗi lo sợ ảnh hưởng thế nào đến quyết định của tôi?

5. Niềm tin nào vốn đứng vững trong tôi đã bị sụp đổ?

6. Tôi có thể làm gì để thoát khỏi thế kẹt này?

7. Tôi nên chú ý những cơ hội cụ thể nào?

8. Tôi làm gì để tiến thêm một bước nhỏ mà có thể đạt được ý nghĩa lớn?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên