Trải Bài Tarot – Lá Bài The Hanged Man

Lá Bài Tarot, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Hanged Man bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài.

Rút riêng lá the Hanged Man và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình.

Lá Bài The Hanged Man

1. Giá treo: Sự tồn tại của tôi có những giới hạn nào?

2. Vị trí đặt chân: Tôi đang phân vân điều gì?

3. Đôi tay: Tôi bất lực trước điều gì?

4. Vòng hào quang: Tôi làm thế nào để lôi cuốn người khác?

5. Tán lá cây: Tôi đang phát triển khía cạnh nào?

6. Khuôn mặt điềm tĩnh: Tôi cần sáng suốt về điều gì?

7. Sợi dây thừng buộc chân: Tôi làm gì để từ bỏ sự phân tranh?

8. Tư thế lộn ngược: Vấn đề nào cần được xem xét lại?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên