Trải Bài Tarot – Lá Bài The Hermit

Lá Bài Tarot, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Hermit bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài.

Rút riêng lá the Hermit và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình.

Lá Bài The Hermit

1. Áo choàng: Tôi có thể giữ vững sự kiên định không?

2. Cây trượng: Điều gì giúp tôi tiến lên?

3. Đèn lồng: Điều gì bảo vệ tôi?

4. Ngôi sao: Tôi ủng hộ sự thật nào?

5. Ngọn núi: Tôi đã vượt qua thử thách gì?

6. Dãy núi: Tôi đối mặt với thách thức nào tiếp theo?

7. Chòm râu: Tôi sở hữu tri thức nào?

8. Tuổi già: Sự trải nghiệm phản ánh điều gì cho tôi

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên