Lá IX. The Hermit – Crystal Visions Tarot

Crystal Visions Tarot, Tarot Việt Nam


IX. The Hermit

Lá IX. The Hermit - Crystal Visions Tarot

Lá bài Hermit biểu thị cho sự cần thiết thoát khỏi thế giới này, đến một nơi yên tĩnh để suy ngẫm về một ý nghĩa sâu xa hơn. Đây là lúc gác lại các dự án, rời bỏ các trò giải trí, tập trung vào việc xem xét nội tâm và suy ngẫm để đánh giá lại các mục tiêu và con đường mà bạn đang đi. Ẩn sĩ đi tìm chân lý và kiến thức của vũ trụ.

Ẩn sĩ trong lá bài này đang ngồi một mình trên mỏm núi, nhìn xuống thế giới bên dưới để có cái nhìn rộng hơn và những hiểu biết sâu hơn. Mọi vật thinh lặng khi Ẩn sĩ chăm chú lắng nghe tiếng ngân nga của vạn vật, điều này giúp đem lại cảm giác tuyệt vời hơn về sự cân bằng và thanh bình.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi lá bài Hermit bị đảo ngược, nó có thể chỉ một cảm giác bị giam hãm và cô đơn, bắt nguồn từ nỗi sợ hãi của một người. Sự lo lắng và chứng hoang tưởng có thể khiến cho người ta sống cô độc trong tuyệt vọng, và họ thực sự khao khát bầu bạn với những người khác.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *