Lá Eight of Swords – Crystal Visions Tarot

Crystal Visions Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Swords 

Lá Eight of Swords - Crystal Visions Tarot

Eight of Swords là lá bài của những giới hạn, cảm giác bị ràng buộc, bất lực và dễ bị tổn thương. Người phụ nữ trong bức hình này đang bị giam cầm. Những con quạ có vẻ là những kẻ giam giữ, nhưng thực ra cô ta đã tự cầm tù chính mình. Chân của cô bị buộc lỏng, đủ để cô thoải mái cử động. Giữa tám thanh gươm có vẻ như đang bao vây cô, có một khe hở rộng, đủ để cô thoát ra. Tuy nhiên, dải băng bịt mắt của cô khiến cô không trông thấy đường thoát trong tình huống này.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi lá bài Eight of Swords bị đảo ngược, nó có thể tượng trưng cho sự tự do trong giới hạn mà một người tự đặt ra. Một người có được lòng can đảm, sự sáng suốt và độc lập cần thiết để tháo những nút thắt đang trói buộc họ. Giờ đây họ đã tự do và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *