Lá Four of Swords – Crystal Visions Tarot

Crystal Visions Tarot, Tarot Việt Nam


Four of Swords

Lá Four of Swords - Crystal Visions Tarot

Lá bài Four of Swords là lá bài của sự hồi phục, suy ngẫm và rút lui. Người phụ nữ khắc họa trong lá bài đang nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng cho cơ thể và trí óc để tiếp tục bước xa hơn trên hành trình của mình. Cô đã chiến đấu, cả thể chất lẫn tinh thần và cần thời gian lắng lại để chữa lành cả thể xác và tâm hồn. Lùi lại một bước trong tình huống này là cần thiết để cân nhắc giai đoạn tiếp theo của hành động.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi trải bài ra, lá Four of Swords bị đảo ngược, điều đó có thể biểu thị giai đoạn phục hồi đã hoàn tất và sức khỏe đã hoàn toàn bình phục, giai đoạn không hoạt động cũng đã qua. Lá bài Four of Swords ngược cũng biểu hiện sự gia tăng sức mạnh, sức sống và cảm giác muốn làm mới.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *