Lá XIV. Temperance – Crystal Visions Tarot

Crystal Visions Tarot, Tarot Việt Nam


XIV. Temperance

Lá XIV. Temperance - Crystal Visions Tarot

Temperance biểu thị việc giữ cân bằng, thực hiện việc tiết chế, và kết hợp các nguồn lực. Nhân vật trong lá bài này đang nhào trộn một cốc nước và một cốc lửa. Nàng kết hợp hai yếu tố này với sự tỷ lệ cân bằng để nước không thể dập tắt lửa, thay vào đó chúng tạo ra một cầu vồng. Nàng ngồi với một chân trên mặt đất, đại diện cho thế giới vật chất, và một chân trong nước đại diện thế giới tiềm thức.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi là bài Temperance đảo ngược, sự cân bằng và tiết chế đã biến mất, và người này đang ở trạng thái cực đoan ở một hay nhiều khía cạnh trong cuộc sống của họ. Điều quan trọng là phải cân chỉnh lại để tìm lại sự hài hòa và cân bằng.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *