Lá Two of Cups – Crystal Visions Tarot

Crystal Visions Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Cups

Lá Two of Cups - Crystal Visions Tarot

Lá bài Two of Cups thể hiện một sự kết nối, sự cuốn hút, hoặc một mối ràng buộc chung. Nó có thể là một cuộc hôn nhân, một liên minh, một tình bạn hoặc quan hệ đối tác sâu đậm. Nó cũng có thể biểu hiện sự hòa hoãn hoặc tha thứ người ở bên cạnh bạn.

Lá bài vẽ hình một đôi trai gái đang chia sẻ tình cảm, biểu thị bằng những chiếc cốc của họ. Cảm giác đó là sự lãng mạn hoặc sự hấp dẫn thể xác. Lá bài này rất giống với lá bài The Lovers trong bộ Ẩn chính khi diễn tả sức mạnh và tình cảm của hai con người gắn kết với nhau.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi lá bài the Two of Cups đảo ngược, nó có thể biểu hiện sự rạn nứt hoặc tranh cãi giữa hai bên. Nó cũng có thể ám chỉ rằng một bên quí trọng mối quan hệ hơn bên kia, hoặc thể hiện những điều xung khắc đang nảy sinh giữa hai bên.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *