Lá Eight of Cups – Crystal Visions Tarot

Crystal Visions Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Cups

Lá Eight of Cups - Crystal Visions Tarot

Lá bài Eight of Cups đại diện cho việc rũ bỏ cái cũ khi tìm kiếm một ý nghĩa, một sự yên tĩnh, một nỗi buồn, và một sự thay đổi sâu xa hơn. Trong lá bài này, một người trở nên mệt mỏi vì cung cách mọi thứ đang diễn ra, và cảm thấy bị thôi thúc cần bỏ lại một phần quá khứ để tìm kiếm những điều thỏa mãn hơn và gây cảm hứng hơn. Đây là lá bài của sự chuyển tiếp, nhưng thay vì nhiệt tình nhận lãnh trách nhiệm, nhân vật trong lá bài lại chậm chạp nhô lên khỏi mặt nước một cách thận trọng với một chút buồn bã và miễn cưỡng. Cô ta đang giữ trong tay một nắm rêu, nhưng cũng lúc đó cô đánh rơi chiếc cốc cuối cùng xuống nước, đơn độc trên con đường của mình.

Diễn giải ngược của lá bài:

Eight of Cups nằm ngược khi trải bài có thể biểu đạt nỗi lo sợ sự thay đổi và bỏ lại quá khứ, dù đó là một quá khứ tiêu cực và không tốt lành hoặc không lý tưởng. Sự e ngại thay đổi lớn đến mức người ta chọn sự an toàn và thoải mái trong những thứ quen thuộc để cố tránh sự phát triển cực nhọc. Lá bài Eight of Cups ngược cũng có thể chỉ nỗi e ngại sự tận tụy và thân mật.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *