Lá Six of Pentacles – Crystal Visions Tarot

Crystal Visions Tarot, Tarot Việt Nam


Six of Pentacles

Lá Six of Pentacles - Crystal Visions Tarot

Six of Pentacles là lá bài của sự cho và nhận. Nó có thể biểu thị việc cho và nhận sự trợ giúp dưới dạng một món tiền vay, một món vật chất, hoặc có thể là kiến thức, lời khuyên, hoặc sự ủng hộ về mặt tình cảm. Đây là lá bài của sư phụ và đệ tử, hoặc của ân nhân và người nhận ơn huệ. Lá bài này, vì thiếu sự cân bằng, có thể dẫn đến việc tranh giành quyền lực, sự thống trị và khuất phục nếu một người chỉ biết lấy và một người chỉ biết nhận.

Người phụ nữ trong lá bài này đang đi khắp vườn để thu hoạch thành quả lao động của cô. Trong lúc hái quả, cô chia phần cho lũ chim đang đói. Cô đang nhận được sự no đủ từ thiên nhiên, do đó cô cũng chia lại cho các sinh vật của thiên nhiên.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi là bài Six of Pentacles xuất hiện ngược, nó biểu thị sự cần thiết phải trả lại những gì đã vay. Có thể một người đã lấy nhiều hơn số mà họ được cho, và đây là lúc phải hoàn lại. Nó cũng có thể diễn đạt rằng sự trợ giúp trong dự tính của một người nay đã không còn nữa.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *