Lá Five of Swords – Crystal Visions Tarot

Crystal Visions Tarot, Tarot Việt Nam


Five of Swords

Lá Five of Swords - Crystal Visions Tarot

Five of Swords tượng trưng cho sự phản trắc, bịp bợm, hoặc ám chỉ ai đó lừa dối hoặc dùng thủ đoạn để giành phần thắng. Lá bài này cảnh báo rằng chúng ta phải bảo trọng và hãy lên tiếng khẳng định những gì thuộc về chúng ta, tuy nhiên làm tổn thương người khác vì lợi ích của mình sẽ chỉ đưa đến một chiến thắng tạm thời.

Lá bài vẽ một phụ nữ bị đâm sau lưng theo đúng nghĩa đen, trong khi kẻ tấn công cô đã bỏ đi cùng với ba thanh kiếm, anh ta có vẻ hài lòng với chiến thắng, nhưng anh ta dừng lại một chút ngoái nhìn thứ mà anh ta đã bỏ lại để đạt được lợi ích cá nhân.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi lá bài Five of Swords đảo ngược, nó tượng trưng cho sự tha thứ của một người cho ai đó đã làm sai. Nó cũng chỉ ra rằng thanh danh của một người bị vu cáo đang được làm sáng tỏ. Kẻ xấu sẽ lộ diện và nạn nhân sẽ được minh oan.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *