Lá Two of Swords – Crystal Visions Tarot

Crystal Visions Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Swords

Lá Two of Swords - Crystal Visions Tarot

Lá bài Two of Swords tượng trưng cho việc đi đến bế tắc và không lối thoát. Nó chỉ sự từ chối và né tránh lựa chọn, một sự phủ nhận các cảm giác, hoặc mù mịt về cách giải quyết có thể có.

Người phụ nữ được minh họa trong lá bài bình thản và tâm trí kiên định khi được vẽ chân dung với hai thanh kiếm cân đối. Cô ta không muốn nhận ra vấn đề trước mắt, do đó cô tránh né đưa ra quyết định và vẫn tiếp tục trong vòng bảo vệ của hai thanh kiếm đặt chéo nhau. Hai con quạ bay ở hai chiều đối nghịch, biểu thị cho những con đường khác nhau mà cô ấy đang đối diện.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi trải bài ra lá Two of Swords bị đảo ngược, điều đó có thể biểu thị một tình huống khó khăn hoặc mối quan hệ căng thẳng đã bắt đầu được giải quyết và/hoặc quyết định khó khăn được đưa ra. Màn sương của sự do dự đã tan đi và bế tắc đã được giải tỏa.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *