Lá Two of Wands – Crystal Visions Tarot

Crystal Visions Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Wands

Lá Two of Wands - Crystal Visions Tarot

Two of Wands đại diện cho quyền năng, quyền lực, sức thuyết phục, và dám mạo hiểm. Đây là lá bài của quyền lực cá nhân và giành quyền xử lý mọi việc.

Nhân vật trong lá bài là người đi tiên phong, tự tin, can đảm và táo bạo. Two of Wands khai thác nguồn năng lượng tìm thấy ở Ace of Wands để tập trung năng lượng đó vào dự án, tầm nhìn hoặc các mục tiêu. Two of Wands cũng tượng trưng cho sự cộng tác, kết hợp các nguồn lực hoặc hợp tác với một người khác. Nó cũng có thể chỉ việc bạn đang lựa chọn nơi thích hợp mà bạn đầu tư thời gian, năng lượng, lòng nhiệt tình, và với linh tính tốt, bạn sẽ có một sự lựa chọn đúng đắn.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi trải bài ra lá Two of Wands bị đảo ngược, nó có thể chỉ một nguồn năng lượng không tập trung, thiếu tổ chức, và khinh suất. Nếu có sự hợp tác, nó có thể chỉ việc bất đồng sâu sắc trong tầm nhìn và các mục tiêu.

Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *