Trải Bài Tarot – Lá Bài Death

Lá Bài Tarot, Tarot Việt Nam, Trải Bài Tarot


Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Death bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài.

Rút riêng lá the Death và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình.

Lá Bài Death

1. Bộ xương: Điều gì chỉ là tạm thời?

2. Áo giáp: Điều gì bảo vệ tôi?

3. Chiến mã: Điều gì giúp tôi vận động?

4. Xác chết của vị vua: Điều gì bị lật đổ?

5. Đứa trẻ đang cầu nguyện: Ai đang lắng nghe?

6. Đức giám mục: Đạo lý và tôn giáo đóng vai trò gì trong cuộc sống của tôi?

7. Tháp đôi: Điều gì đã được xây dựng?

8. Mặt trời mọc: Khởi đầu mới nào đang chờ đợi ở phía trước?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *