Rider-Waite Tarot

Bài Tarot, Beginner, NXB US Games


Rider-Waite Tarot

Tác giả: Arthur Edward Waite

Phát hành: U.S. Games Systems

Phiên bản: Deck size chuẩn (7 x 12 cm) + Mini booklet

Giá: 650,000đ

Phiên bản: Deck size chuẩn (7 x 12 cm) + Mini booklet + Tấm trải bài

Giá: 700,000đ

Giant Rider-Waite Tarot

Bao gồm: Deck size lớn (9.5 x 16.5 cm) + Mini booklet

Giá: 700,000đ

Miniature Rider-Waite Tarot

Bao gồm: Deck size nhỏ (4.4 x 7.4 cm) + Mini booklet

Giá: 400,000đ

Pocket Rider-Waite Tarot

Bao gồm: Deck size bỏ túi (5.7 x 8.9 cm) + Mini booklet

Giá: 500,000đ

Cảm nhận về bộ bài Rider Waite Tarot: http://mystichouse.vn/rider-waite-tarot-tong-quan-va-cam-nhan/

Bán bài Rider Waite Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên