Tarot for Dummies Kit

Bài Tarot, Beginner, NXB US Games


Tarot for Dummies Kit (Rider Waite Tarot)

Tác giả: Amber Jayanti, Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith

Phát hành: U.S. Games Systems

Bao gồm: Deck + Companion

Giá: 800,000đ

Cảm nhận về bộ bài Rider Waite Tarot: http://mystichouse.vn/rider-waite-tarot-tong-quan-va-cam-nhan/

Bán bài Rider Waite Tarot for Dumbles

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên