Harmonious Tarot

Bài Tarot, Nghệ thuật, NXB Lo Scarabeo


Harmonious Tarot

Tác giả: Walter Crane & Ernest Fitzpatrick

Phát hành: Lo Scarabeo

Phiên bản: Deck size 7 x 12 cm + Mini booklet

Giá: 700,000đ

Phiên bản Mini: Deck size 5 x 7 cm + Mini booklet

Giá: 450,000đ

Bán bài Harmonious Tarot

 

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên