Celestial Tarot

Bài Tarot, NXB US Games, Văn hoá


Celestial Tarot

Tác giả: Kay Steventon & Brian Clark

Phát hành: U.S. Games Systems

Phiên bản: Deck + Mini booklet + Tấm trải bài

Giá: 700,000đ

Phiên bản: Deck + Mini booklet

Giá: 650,000đ

Cảm nhận về bộ bài: http://mystichouse.vn/celestial-tarot-cam-nhan-bo-bai-ve-cung-hoang-dao/

Mua bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên