Lá Ten of Cups – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


Ten of Cups

Bộ ba Tượng đài Nước

Lá Ten of Cups - Celestial Tarot

Ten of Cups mô tả Cancer, Scorpio và Pisces, hợp lại tạo nên một tượng đài phun cảm xúc, hiệu quả và vươn lên – một điềm báo rằng lễ kỷ niệm sắp xảy ra. Dấu hiệu nước biểu thị sự gắn kết về cảm xúc và đính ước tình yêu. Khi lá bài được rút ra, đó là lúc phản ánh độ sâu liên kết với những người bạn yêu và bày tỏ cảm xúc gần gũi này. Ten of Cups tượng trưng cho đỉnh cao trong tiến trình cảm xúc và cần có cả danh dự và trung thực với sự phát triển đó.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *