Lá XIX. The Sun – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


XIX. The Sun 

Ánh sáng chói lọi của Mặt trời

Lá XIX. The Sun - Celestial Tarot

Cũng giống như người bạn đồng hành bất tử của mình, Mặt trời (the Sun) tiếp theo sau Mặt trăng (the Moon) trong bộ Ẩn chính, giống như ngày phải tiếp theo sau đêm vậy. Apollo, người đánh xe lái quả bóng vàng của thần Mặt trời (the Sun) qua thiên đàng, được kéo bởi những con chiến mã mặt trời, một trong những chiến mã có bờm có thể nhìn thấy được dưới ánh sáng rực rỡ. Apollo nắm giữ dây cương của luật lệ mới, loan báo sự khởi đầu của nhận thức và sự hợp nhất của những gì đã qua. Là nguồn bức xạ ánh sáng, Mặt trời (the Sun) cho thấy sự lạc quan, sức sống và nguồn khích lệ. Với việc Mặt trời (the Sun) mọc, sự tích cực, tự tin và cởi mở để có thể tiếp nhận hỗ trợ và phản hồi trở nên khả thi. Ở mức độ sấm truyền, lá bài cho thấy một giai đoạn của sự sáng tạo và sự phát triển cá nhân vì những trở ngại trong quá khứ đã bị loại bỏ.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *