Lá Ten of Swords – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


Ten of Swords

Làn gió của sự thay đổi

Lá Ten of Swords - Celestial Tarot

Không thể đoán trước và hay thay đổi, song thông thường, đó là tiền nhân của sự thay đổi, chính là bốn ngọn gió gây ảnh hưởng đến lá bài này. Thổi lên từ những hướng khác nhau, mỗi hướng cho phép tạo nên một quan điểm khác nhau đối với trung tâm cho thấy tầm quan trọng trong việc nhìn lại hoàn cảnh hiện tại từ tất cả các phía. Nếu không có không khí, chúng ta không thể thở; chúng ta sẽ bị ngạt thở, bị bóp nghẹt. Do đó, đã tới lúc hít thở nguồn năng lượng mới vào vòng tuần hoàn xã hội của bạn, tách khỏi những người không còn cho bạn khoảng trống để được là chính mình. Ở mức độ sấm truyền, lá bài này cho thấy những cơn gió của sự thay đổi đang gạn đục nơi chân trời, để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn những định hướng tương lai.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *