Lá Two of Swords – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Swords

Chòm sao Sài Lang (Lupus)

Lá Two of Swords - Celestial Tarot

Lupus, Người sói, minh họa sự phân cực của Two of Swords. Được biết đến là loài mãnh thú hoang dã với nhiều nền văn hóa, người Hy Lạp cổ coi Lupus như một con vật Chiron đã hiến tế như một vật hy sinh ở Arra, bàn thờ. Về mặt biểu trưng, sói đại diện cho sự man rợ hoặc những cảm giác nguyên thủ dâng lên các vị thần. Hai thanh kiếm cho thấy sự xung đột hoặc mục đích trái ngược, tuy nhiên, nền tảng thần thoại của lá bài nói đến nhu cầu hy sinh những phản ứng bản năng cho một cách tiếp cận cân bằng và tương phản hơn.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *