Lá King of Swords – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


King of Swords

Khí tiên phong

Lá King of Swords - Celestial Tarot

Sự cân bằng chính là chìa khóa. Nhà vua nắm giữ thanh kiếm của khả năng phân biệt và sức mạnh tinh thần trong tay này, và tay kia cầm cuộn kiến thức. Cùng nhau, chúng tiếp sức cho Nhà vua với logic và tài ngoại giao, và cùng phát triển hài hòa trong khí chất tiên phong của Libra. Nhận thức được những chiếc cân đung đưa, Nhà vua cố gắng kết nối chúng thông qua sự chính xác, sự công bằng và bình đẳng – nâng tầm giá trị và đạo đức của con người. Khi lá bài xuất hiện, nó đoán trước một thời điểm khi logic, chứ không phải cảm xúc, sẽ trở nên là cần thiết. Nhà vua có thể biểu hiện thông qua cá nhân, như nhận thức có ý thức để hành động khéo léo, quảng giao, và hòa giải trong mọi cuộc đàm phán.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *