Lá King of Pentacles – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


King of Pentacles: Đất tiên phong

Lá King of Pentacles - Celestial Tarot

Tự trị, rộng lớn, thành công, và có quyền hành, là những tính từ hợp thành Capricorn, dấu hiệu của trái đất tiên phong mà King of Pentacles cai trị. An toàn trên ngai vua, ông là hình tượng trần thế của Saturn, thần hộ mệnh kỷ cương, đạo đức và nuôi dưỡng, người khuyến khích doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh. Khi lá bài xuất hiện, đó là lúc cần trở nên từng trải và hoàn thành lĩnh vực bạn đã lựa chọn với sự nỗ lực. Trên phương diện cá nhân, Nhà vua xuất hiện như một người đàn ông đầy trách nhiệm và thành công của thế giới, người phục vụ như một người tư vấn để trở nên có ý thức hơn về thế giới vật chất.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *