Lá Six of Pentacles – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


Six of Pentacles

Chòm sao Ngự Phu (Auriga)

Lá Six of Pentacles - Celestial Tarot

Hình ảnh người đánh xe tiếp tục được đưa vào lá bài Six of Pentacles. Được biết đến là người đánh xe ở Mesopotamia, chòm sao Auriga cũng được tưởng tượng như đang nuôi một con dê. Celestial Tarot kết hợp cả hai truyền thống; Amaltheia nuôi những con dê nhỏ, phía sau bà là linh hồn của Người đánh xe. Về mặt chủ đề, truyền thống của lá bài tập trung vào việc chia sẻ tài nguyên của một người, một khả năng căn cứ vào cảm xúc của sự gắn kết đảm bảo. Với viên đá nền tảng của sự bảo vệ về nội tại, được đại diện bởi Amaltheia, chúng ta có thể trở thành tác giả và chiến thắng nhờ tài năng, nguồn lực và tài chính của chúng ta, được bảo vệ bởi Người đánh xe.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *