Lá Two of Cups – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Cups

Chòm sao Đại Hùng (Ursa Major)

Lá Two of Cups - Celestial Tarot

Bảy ngôi sao tạo thành đuôi và lưng dưới của Gấu Mẹ vĩ đại trên chòm sao Đại Hùng thường được gọi là Cái Muỗng Lớn (Big Dipper). Chòm sao Đại Hùng là một chòm sao cực bắc đại diện cho Two of Cups. Cảm giác vận rủi đã bị truyền đi và cảm xúc sắp thay đổi. Gấu Mẹ vĩ đại, người mẹ thay thế của nữ thần, đã bảo vệ giai đoạn mới của sự liên kết. Ở mức độ sấm truyền, lá bài này cho thấy một mối quan hệ quan trọng sẽ được chuyển hóa thông qua sự tiết lộ những cảm xúc sâu kín, sự trung thực và chính trực.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *