Lá Seven of Wands – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


Seven of Wands

Chòm sao Thiên Cầm (Lyra)

Lá Seven of Wands - Celestial Tarot

Trò chơi Lyre là một di tích huyền thoại của hình tượng nguyên mẫu người anh hùng chiến binh. Đối với người Hy Lạp, chòm sao Thiên Cầm là công cụ mà Hermes đã tạo ra cho người anh trai Apollo, người mà sau cùng đã để lại quyền thừa kế cho Orpheus. Trong Celestial Tarot, lá bài cũng ngụ ý tới nàng thơ của Orpheus, Eurydice, người mà ông đã không thành công trong nỗ lực cứu thoát khỏi địa ngục. Nhiệm cụ của Seven of Wands là khôi phục lại những thôi thúc về mặt tình cảm, cảm hứng thơ ca và Thần nàng thơ nội tại thông qua trận chiến của cuộc sống hàng ngày. Khi lá bài xuất hiện, một cá nhân cần duy trì sự anh hùng để đương đầu với thử thách và những gián đoạn áp đặt cho cuộc sống sáng tạo.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *