Lá Princess of Wands – Celestial Tarot

Celestial Tarot, Tarot Việt Nam


Princess of Wands

Thời khắc của Mùa hè

Lá Princess of Wands - Celestial Tarot

The Princess of Wands là hiện thân của mùa hè, bao quanh các dấu hiệu hoàng đạo của Cancer, Leo, và Virgo cho *Bán cầu Bắc. Mặt trời ở mức cao nhất, thể hiện cho thời đại tăng trưởng. Thiên nhiên phong phú và sáng tạo. Tương tự, khi lá bài xuất hiện, bản chất của cá nhân bùng nổ với tiềm năng phát triển và trưởng thành. Mang đặc trưng của mùa hè, đây là thời điểm hoàng đạo của cuộc sống, vừa sáng tạo vừa anh hùng. Những đặc trưng này có thể được thực hiện bởi một thanh niên háo hức bắt đầu những điều mới mẻ và hào hứng bởi những cơ hội trong cuộc sống.

*Đối với Nam bán cầu, thời điểm Hạ chí thuộc dấu hiệu của Capricorn và bao quanh dấu hiệu này cũng như các dấu hiệu Aquarius và Pisces. Mặt trời ám chỉ sự ẩn dụ của các mùa đã được sử dụng rộng rãi từ góc độ Bán cầu Bắc. Cũng có thể sử dụng phép ẩn dụ theo mùa cho các dấu hiệu miền Nam. Tuy nhiên đây chỉ là những ẩn dụ để cho thấy sự phát triển mang tính chu kỳ của các dấu hiệu và không được sử dụng để phân định các dấu hiệu.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *