Lá Princess of Wands – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Princess of Wands

194_65

Đất của lửa. Sự vui đùa và nhiệt tình. Sẵn sàng thử nghiệm những điều mới. Đương đầu những trở ngại nội tâm. Chinh phục con hổ có nghĩa là giải thoát khỏi nỗi sợ và sự cấm cản.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *