Lá Two of Wands – Deviant Moon Tarot

Deviant Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Wands

Wands 2

Người nông dân bắt đầu gieo trồng trên cánh đồng. Ông ta tận dụng sức mạnh của hai cây gậy và hợp hai nguồn năng lượng đó thành một. Với dụng cụ lạ mắt và đầy sáng tạo này, ông có thể đào các hố đầu tiên dễ dàng.

Nghĩa xuôi: Sử dụng sức mạnh sáng tạo. Kết hợp ý tưởng. Tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Làm việc cùng nhau vì mục tiêu chung. Hợp nhất các nguồn lực.

Nghĩa ngược: Không thể suy nghĩ sáng tạo. Phân tán sự tập trung. Chia lìa. Rối loạn chức năng.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *