Lá Five of Wands – Deviant Moon Tarot

Deviant Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Five of Wands

Wands 5

Xung đột đã nổ ra! Con người từ những vùng khác nhau đang công kích lẫn nhau, dẫn đến một trận chiến gậy gộc để xử lý vấn đề, thay vì tìm kiếm những phương thức đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột.

Nghĩa xuôi: Cạnh tranh. Bất hòa. Đấu tranh. Vấn đề pháp lý. Xung đột với người xung quanh.

Nghĩa ngược: Đàm phán. Tìm ra giải pháp. Biến sự khác biệt trở thành lợi thế.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *