Lá Knight of Pentacles – Deviant Moon Tarot

Deviant Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Knight of Pentacles

Pentacles Knight

Người kỵ sĩ thụ động tuần tra sân nhà máy. Anh ta kiên nhẫn lặp đi lặp lại công việc này và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cuộc sống đối với anh ta đang trở nên buồn tẻ.

Nghĩa xuôi: Kiên trì. Có phương pháp. Trần tục. Nghi lễ.

Nghĩa ngược: Thiếu trách nhiệm. Thiếu động lực. Không phù hợp.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *