Lá Six of Wands – Deviant Moon Tarot

Deviant Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Six of Wands

Wands 6

Đêm nay, khu rừng mở hội. Nhân vật lớn cuối cùng đã xuất hiện! Từ búp hoa được ánh trăng soi sáng, một thực thể sống xuất hiện đầy kiêu hãnh. Năm cây gậy được giương cao mừng sự kiện đang diễn ra. Tay nắm giữ một cây gậy khác, sinh vật này ban phước lành cho mọi linh hồn hiện hữu.

Nghĩa xuôi: Một người hùng mới. Thay đổi. Biến hình. Xuất hiện với vị thế tốt hơn trước. Chiến thắng.

Nghĩa ngược: Trì hoãn. Thành quả không đáng. Không hòa nhập được.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *