Lá VIII. Justice – Deviant Moon Tarot

Deviant Moon Tarot, Tarot Việt Nam


VIII – Justice

Justice

Vị thẩm phán vĩ đại giữ cân bằng hai thanh kiếm khi kiểm soát thành phố. Hành động này mặc dù trông qua có vẻ khá là công bằng, nhưng sự sụp đổ vẫn thường xảy ra từ những mối ghép của một xã hội công bằng lý tưởng.

Nghĩa xuôi: Sự cân bằng. Cá tính mạnh. Công bằng.

Nghĩa ngược: Lạm dụng. Theo bè phái. Thiên vị.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *