Lá Ten of Wands – Deviant Moon Tarot

Deviant Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Ten of Wands

Wands 10

Một người lao động đã làm việc quá sức đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc dài. Tuy vất vả nhưng anh vẫn đủ khả năng xoay sở với núi công việc nặng nề đó.

Nghĩa xuôi: Đàn áp. Chịu gánh nặng nhưng có thể xoay sở được. Căng thẳng quá mức.

Nghĩa ngược: Mất mát. Không thể duy trì được sự ổn định. Hành động phụ bạc.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *