Lá X. The Wheel of Fortune – Deviant Moon Tarot

Deviant Moon Tarot, Tarot Việt Nam


X – The Wheel of Fortune

Wheel of Fortune

Mụ phù thủy gypsy liếc nhìn vào tương lai bằng ánh mắt vô hồn. Bà ta xoay bánh xe để tìm vận mệnh cho một người đang hoang mang.

Nghĩa xuôi: Số mạng. Cơ hội. Những điều xảy ra ngoài kế hoạch. Định mệnh. Vận mệnh.

Nghĩa ngược: Những sự kiện không may. Những kết quả không mong đợi.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *