Lá Two of Swords – Deviant Moon Tarot

Deviant Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Swords

Swords 2

Hai kiếm thủ hùng mạnh có trình độ ngang nhau đang rơi vào tình huống bế tắc. Họ nghỉ trong chốc lát trước khi tiếp tục cuộc chiến.

Nghĩa xuôi: Bế tắc. Sức mạnh ngang bằng. Chướng ngại không thể dời đi. Nghỉ ngơi trước hành động.

Nghĩa ngược: Giả dối. Lừa dối. Phản bội.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *