Lá Four of Swords – Deviant Moon Tarot

Deviant Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Four of Swords

Swords 4

Cô gái trong lòng đất lại đang mơ. Những hình ảnh trong giấc mơ của cô chiếu sáng cả hầm mộ và khiến cho bốn hoa hồng bung nở.  Ba thanh kiếm cắm trên nền đất để đánh dấu nơi cơ yên nghỉ. Thanh kiếm còn lại chôn bên cạnh cô.

Nghĩa xuôi: Tái tạo năng lượng. Nghỉ ngơi. Rút lui. Lưu đày. Suy nghĩ đảo ngược.

Nghĩa ngược: Nguồn sinh lực mới mẻ. Quay về cuộc sống và những việc xảy ra hàng ngày. Hoạt động.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *