Lá Eight of Swords – Deviant Moon Tarot

Deviant Moon Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Swords

Swords 8

Người phụ nữ bị cảm giác mê man của giấc ngủ ràng buộc và bị thu hút bởi ánh trăng tà. Tám thanh kiếm từ bên dưới là mối đe dọa với cô khi cô vươn người ra ngoài cửa sổ. Tác động của mặt trăng lên những giấc mơ trong cô chẳng mấy chốc sẽ kết thúc khi bình mình đang đến gần.

Nghĩa xuôi: Sự ràng buộc. Bị kiểm soát bởi thế lực bên ngoài. Sự kiểm duyệt. Sự hạn chế.

Nghĩa ngược: Tự do. Khả năng nghĩ cho bản thân. Sự độc lập.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *